PRO-ICT Solutions – Onze Missie & Visie.

Uw succes is ons doel – als dienstverlener en werkgever proberen we successen te behalven voor u.

Pro-ICT Solutions heeft zijn eigen identiteit die we hebben neergeschreven in bedrijfscharter. In dit charter definieren we onze principes, onze missie en onze visie. Samen vormen zij de basis van onze Pro-ICT Solutions bedrijfscultuur!

Onze cultuur bepaald de basisset aan regels omtrent omgang met elkaar en zorgt voor duidelijke verwachtingen die we hebben binnen onze teams en met onze opdrachtgevers. Het versterkt de verantwoordelijkheidszin van iedereen en helpt het management om elke werknemer te laten groeien en optimaal te kunnen laten werken.

 

Onze Missie

We zijn een kleine ondernemening binnen het huidige IT landschap. Onze klanten overtuigen we niet enkel door de kwaliteit van onze oplossingen maar we inspireren ook doormiddel van onze passie en uitstekende prestaties. Tijdens ons dagelijkse werk zoeken we een partnerschap dat een correcte balans heeft tussen ons, onze medewekers en de klant. Samen zijn we instaat om innovatief, efficient en duurzaam te zijn in het huidige, snel veranderende ICT landschap.

Onze Visie

Ons doel is om een sparringspartner voor kleine- en middelgrote bedrijven en startups te zijn. Als ICT bedrijf willen we de eerste keuze zijn voor onze klanten en werknemers. Om dit te kunnen doen hanteren we een transparante strategie en leggen we onszelf ambitieuze, doch haalbare bedrijfsdoelen op. Tegelijkertijd behouden we onze eigenheid, werkmethodes en persoonlijke aanpak wat ons uniek maakt in de markt.

Onze Cultuur

  • Succesvolle, lange termijn klantrelaties – Samen zijn we in staat om de doelen van ons bedrijf te behalen en de waarden ervan na te leven waardoor we succesvol zijn voor zowel de klant als voor Pro-ICT Solutions
  • Innovatief en proacties – We zijn pragmatisch, creatief en denken in oplossingen om de klanten succesvol te maken.
  • Leiding en medewerking – Wij, zowel medewerkers als management, werken samen als een team voor een gezamelijk doel.
  • Werknemersverantwoordelijkheid – We krijgen verantwoordelijkheden en zijn springen zorgvuldig om met deze verantwoordelijkheden.