Infrastructure as a Serice

Overal en altijd beschikbaarheid over uw bestanden en data, zonder zorgen over configuratie, beschikbaarheid en veiligheid.

Infrastructure as a Service stelt u als gebruiker in staat om te profiteren van enterprise grade hardware rechtstreeks vanuit de cloud. Denk hierbij bijvoorbeeld aan servers om bestanden op te slaan, webservers, vpn-voorzieningen & load-balancers. 

IaaS biedt een volledige oplossing waarbij men betaald per gebruiksniveau. U huurt de hardware zodat u gehele organisatie er gebruik van kan maken en betaald enkel wat u gebruikt. Meer rekenkracht of opslagruimte kan u gewoon toevoegen en is direct beschikbaar zonder te moeten wachten op de aankoop van nieuwe schijven of geheugenmodules. Wij beheren voor u de hwardware en zorgen voor een optimale beschikbaarheid, betrouwbaarheid en beveiliging.

Met Infrastructure as a Service kan u als organisatie snel met de laatste nieuwe technologische hardwaar aan de slag tegen minimale kosten en wachttijd vooraf. Succes verzekerd!

Voordelen van Infrastructure as a Service

Elimineer de noodzaak tot het doen van grote financiële uitgaven en vermindert constant doorlopende kosten.  Bij IaaS is het niet nodig onkosten vooraf te maken voor het opzetten en beheren van een datacenter op uw locatie, waardoor dit voor startende ondernemeningen  en bedrijven die nieuwe ideeën willen uitproberen, een betaalbare optie is.

Verbeterde waarborg voor bedrijfscontinuïteit en een beter herstel na een noodgeval. Het tegelijkertijd realiserne van een hoge beschikbaarheid, bedrijfscontinuïteit en een snel herstel na een ramp is duur omdat daarvoor veel technologie en personeel is vereist. Maar met de juiste Service Level Agreement (SLA) kan IaaS deze kosten terugdringen en kunt u gewoon gebruik blijven maken van toepassingen en gegevens tijdens een rampenscenario of een stroomuitval.

Snel innoveren. Zodra u hebt besloten om een nieuw product of initiatief te lanceren, kan de daarvoor benodigde computinginfrastructuur al in een paar minuten of een paar uur in plaats van een paar dagen of weken gereed zijn.

Sneller reageren op veranderingen in de bedrijfsomgeving. Met IaaS kunt u de schaal waarmee bronnen worden ingezet snel verhogen om tegemoet te komen aan pieken in de vraag naar uw toepassing (tijdens de vakantie bijvoorbeeld) en dezem om kosten te besparen, weer ins chaal verlagen als de activiteit weer afneemt. 

Op uw kernactiviteiten richten. Door IaaS te gebruiken krijgt u en euw team meer tijd om zich met de kernactiviteiten van uw organisatie bezig te houden in plaats van met de IT-infrastructuur.

Grotere stabiliteit, betrouwbaarheid en meer ondersteuningsmogelijkheden. Met IaaS valt de noodzaak weg om software en hardware te onderhouden en upgrades uit te voeren, of om problemen met apparatuur op te lossen. Met de juiste serviceovereenkomst kan de serviceprovider u garanderen dat uw infrastructuur betrouwbaar is en aan de SLA’s voldoet.

Betere beveiliging. Met de juiste serviceovereenkomst zijn wij in staat om uw toepassingen en gegevens mogelijk beter te beveiligen dan uzelf zou kunnen.

Zorgt dat gebruikers sneller over nieuwe toepassingen kunnen beschikken. Omdat u niet eerst de infrastructuur hoeft op te zetten voordat u toepassingen kunt ontwikkelen, leveren of gebruiken, krijgt u ze sneller bij gebruikers als u IaaS gebruikt.

Wenst u meer informatie over wat Infrastructure as a Service voor uw bedrijf kan betekenen neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.